MUSIK OCH HÄLSA 

Jag erbjuder musikterapi, individuellt och i mindre grupp. Är utbildad musikterapeut, fil.mag. och musikpedagog vid Kungl. Musikhögskolan. Jag är även utbildad specialpedagog på Lärarhögskolan, i Stockholm. 


Vid frågor kring bokning, priser, lokal mm kontakta mig.

Se under rubrik kontakt.

/ Marie Sandelin

Jag utgår från musiken som uttryck, där musiken främjar relationer, känslor, kommunikation, motiv-ation, inititativförmåga, gemenskap, socialt och samspel.


Musiken fungerar stärkande, utvecklande, läkande, motiverande och inspirerande i ett välmående- och hälsoperspektiv.
För mer information, klicka på bild eller rubrik.