MUSIK OCH HÄLSA 

Jag erbjuder musikterapi, individuellt och i grupp. Är utbildad musikterapeut, fil.mag. och musikpedagog vid Kungl. Musikhögskolan. Jag är även utbildad specialpedagog på Lärarhögskolan, i Stockholm. 


Jag utgår från musiken som uttryck, där musiken främjar relation, känslor, kommunikation och samspel. Musiken fungerar stärkande, utvecklande, läkande, motiverande och inspirerande i ett välmående- och hälsoperspektiv. 


För mer information, klicka på bild eller rubrik.