MUSIK

I varje enskilt möte med en klient och musiken, utgår jag från den specifika situationen, i stunden och i sitt sammanhang.  Vi skapar och utforskar tillsammans med musikens olika verktyg och redskap, genom till exempel; 


  • improvisation, spela och sjunga 
  • skapa musik
  • rösten
  • rörelse och dans
  • receptiv musik (musiklyssning)
  • bild

Foto: Anna Pella

"Alma kan hålla på hur länge som helst med trumma, gitarren och pianot. Det är magiskt. Det är sådan glädje i musiken, det är så lustfyllt. Vi kan arbeta med turtagning och härmning...att uttrycka sig genom musik öppnar upp för all annan kommunikation också" (Föräldrakraft 2013)


"Musiken har alltid nått fram och gett honom stimulans, glädje och tröst" (mamma till sin 3 årige cancersjuka son, CancerRehabFonden, 2016)