BILD

Tillsammans med musiken som uttryck, använder jag bild som ett ytterligare förstärkande medel och metod. 


Att uttrycka sig i bild är stärkande, välgörande och glädjande. Tillsammans med, till exempel musiklyssning ges möjlighet att uttrycka olika känslor, tankar mm. 

Bilden förstärker det icke-verbala och öppnar upp och utvecklar övriga sinnen, kommunikation och välbefinnande.