RYTM OCH RÖRELSE

Med rytm, rörelse och dans utgår jag från hela människan med dess styrkor och svagheter, möjligheter och svårigheter. 

Rörelse och dans skapar utrymme för ytterligare ett uttryck, som både stärker och utvecklar. Ger möjlighet och öppnar upp till människans förmåga att använda sina egna inre resurser.

Att använda rörelsens kraft tillsammans med musiken utvecklar flera sinnen samtidigt och ökar både välbefinnandet, hälsan, glädjen och lusten.